Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека, Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда, Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека, Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL On the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption, Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey, Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for human consumption, Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption, Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and sweetened chestnut puree intended for human consumption
Дата на документа: 27/09/2019
№ на документ: COM(2019) 435
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове