Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за издадените през 2017 и 2018 г. разрешения за износ в съответствие с Регламента относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказаниеПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за издадените през 2017 и 2018 г. разрешения за износ в съответствие с Регламента относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on export authorisation in 2017 and 2018 pursuant to the Regulation concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degradng treatment or punishment
Дата на документа: 01/10/2019
№ на документ: COM(2019) 445
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове