Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейностите и консултациите на координационната група за борба с изтезанията, посочена в член 31 от Регламент (ЕС) 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on the activities and consultations of the Anti-Torture Coordination Group referred to in Article 31 of Regulation (EU) 2019/125 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Дата на документа: 07/10/2019
№ на документ: COM(2019) 449
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове