Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение, за 2016-2017 г. ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение, за 2016-2017 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on food and food ingredients treated with ionising radiation for the years 2016-2017 ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on food and food ingredients treated with ionising radiation for the years 2016-2017
Дата на документа: 08/10/2019
№ на документ: COM(2019) 454
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове