Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата
Заглавие на английски:
Дата на документа: 01/06/2006
№ на документ: COM(2006) 258
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове