Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ръкохватките за пътници на двуколесни моторни превозни средства - (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски:
Дата на документа: 02/06/2006
№ на документ: COM(2006) 265
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове