Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ, ЕО) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности
Заглавие на английски:
Дата на документа: 04/09/2006
№ на документ: COM(2006) 477
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове