Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно кормилната уредба на колесните селскостопански или горски трактори
Заглавие на английски:
Дата на документа: 09/11/2006
№ на документ: COM(2006) 670
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове