Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - МНОГОГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2008—2010 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 08/11/2006
№ на документ: COM(2006) 672
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове