Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с втора подточка на член 251(2) от ДEО относно общата позиция на Съвета по повод приемането от Европейския парламент и Съвета на регламент, изменящ регламент (EО) № 999/2001 въвеждащ правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 999/2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
Дата на документа: 24/11/2006
№ на документ: COM(2006) 701
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове