Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Реализацията на Програмата в областта на общественото здравеопазване през 2005
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Implementation of the Public Health Programme in 2005
Дата на документа: 23/11/2006
№ на документ: COM(2006) 711
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове