Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно временната забрана на употребата и продажбата на генно модифицирана царевица в Унгария (Zea mays L. line MON810), показваща Ген Bt cryIA (b), в съответствие с Директива 2001/18/EО на Европейският Парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the provisional prohibition of the use and sale in Hungary of genetically modified maize (Zea mays L. line MON810) expressing the Bt cryIA(b) gene, pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 23/11/2006
№ на документ: COM(2006) 713
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове