Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Европейската икономика : Преглед за 2006 - УКРЕПВАНЕ НА ЕВРО ЗОНАТА : Основни политически приоритети
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The EU Economy: 2006 Review - STRENGTHENING THE EURO AREA: KEY POLICY PRIORITIES
Дата на документа: 22/11/2006
№ на документ: COM(2006) 714
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове