Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on mutual assistance for the recovery of claims relating to certain levies, duties, taxes and other measures
Дата на документа: 19/10/2006
№ на документ: COM(2006) 605
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове