Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател
Заглавие на английски:
Дата на документа: 06/11/2006
№ на документ: COM(2006) 657
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове