Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ГЛОБАЛНА ЕВРОПА - Европейските инструменти за търговска защита в една променяща се глобална икономика - Зелена книга за консултиране с обществеността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - GLOBAL EUROPE - Europe's trade defence instruments in a changing global economy - A Green Paper for public consultation
Дата на документа: 06/12/2006
№ на документ: COM(2006) 763
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове