Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписване и временното приложение на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоциране между Европейската общност и нейните държави-членки от едната страна и Демократична република Алжир от друга страна, относно взимането предвид на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република - Предложение ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключване на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоциране между Европейската общност и нейните държави-членки от едната страна и Демократична република Алжир от друга страна относно взимането предвид на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro- Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
Дата на документа: 06/12/2006
№ на документ: COM(2006) 765
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове