Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 94/62/EО, ОТНОСНО ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, А ТАКА СЪЩО И ВЪРХУ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 94/62/EC ON PACKAGING AND PACKAGING WASTE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT, AS WELL AS ON THE FUNCTIONING OF THE INTERNAL MARKET
Дата на документа: 06/12/2006
№ на документ: COM(2006) 767
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове