Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО относно общата позиция на Съвета по отношение на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за оценка и управление на наводнения
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council Directive on the assessment and management of floods
Дата на документа: 06/12/2006
№ на документ: COM(2006) 775
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове