Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за одобрението на размяната на писма между Европейската общност и нейните държави членки от едната страна, и Швейцарската конфедерация от друга, съгласно споразумението между Европейската общност и нейните държави членки от едната страна и Швейцарската конфедерация от друга, за свободно движение на лица както е изготвено на чешки, естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки и словенски език - Анекс
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the approval of an exchange of letters between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, authenticating the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, as drawn up in the Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Slovak and Slovenian languages - Annex
Дата на документа: 23/11/2006
№ на документ: COM(2006) 717
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове