Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway
Дата на документа: 27/11/2006
№ на документ: COM(2006) 722
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове