Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно общия подход за даване на възможност на страните-партньори по eвропейската политика на добросъседство да участват в работата на агенциите и програмите на Общността
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on the general approach to enable ENP partner countries to participate in Community agencies and Community programmes
Дата на документа: 04/12/2006
№ на документ: COM(2006) 724
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове