Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за оценката на националните планове за разпределение на квотите за емисии на парникови газове пред втория период на Европейската схема за търговия с емисии придружаващо Решенията на Комисията от 29 ноември 2006 г. за националните планове за разпределение на Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словакия и Швеция съгласно Директива 2003/87/EC
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on the assessment of national allocation plans for the allocation of greenhouse gas emission allowances in the second period of the EU Emissions Trading Scheme accompanying Commission Decisions of 29 November 2006 on the national allocation plans of Germany, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Slovakia, Sweden and the United Kingdom in accordance with Directive 2003/87/EC
Дата на документа: 29/11/2006
№ на документ: COM(2006) 725
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове