Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно преразглеждането на Директива 94/19/EО относно схемите за гарантиране на депозити
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the review of Directive 94/19/EC on Deposit Guarantee Schemes
Дата на документа: 27/11/2006
№ на документ: COM(2006) 729
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове