Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2004/585/EC относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на Общата политика в областта на рибарството
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2004/585/EC establishing Regional Advisory Councils under the Common Fisheries Policy
Дата на документа: 27/11/2006
№ на документ: COM(2006) 732
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове