Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за изпълнението на мерките, залегнали в Регламент на Съвета (EО) No 2328/2003 от 22 декември 2003 г. относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски територии Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on the implementation of the measures provided for in Council Regulation (EC) No 2328/2003 of 22 December 2003 introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands, and the French departments of Guiana and R?union, as a result of those regions’ remoteness
Дата на документа: 30/11/2006
№ на документ: COM(2006) 734
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове