Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за въвеждане на схема за комперсиране на допълнителните разходи, възникнали в търговията с някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра , Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион за периода 2007 - 2013 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION introducing a scheme to compensate for the additional costs incurred in the marketing of certain fishery products from the Azores, Madeira, the Canary Islands, and the French departments of Guiana and R?union from 2007 to 2013
Дата на документа: 30/11/2006
№ на документ: COM(2006) 740
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове