Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно износа и вноса на опасни химикали
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the export and import of dangerous chemicals
Дата на документа: 30/11/2006
№ на документ: COM(2006) 745
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове