Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА, отменяща Директива на Съвета 71/304/EИО от 26 юли 1971 относно премахването на ограниченията на свободата за предоставянето на услугите във връзка с договорите за обществени дейности и с възлагането на договори за обществени дейности на предприемачи, действащи чрез агенции или клонове
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing Council Directive 71/304/EEC of 26 July 1971 concerning the abolition of restrictions on freedom to provide services in respect of public works contracts and on the award of public works contracts to contractors acting through agencies or branches
Дата на документа: 30/11/2006
№ на документ: COM(2006) 748
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове