Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on pure-bred breeding animals of the bovine species
Дата на документа: 01/12/2006
№ на документ: COM(2006) 749
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове