Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно обслужването на съдебни и извънсъдебни документи в държавите- членки по граждански или търговски въпроси ("Обслужване на документи")
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters ("Service of documents")
Дата на документа: 01/12/2006
№ на документ: COM(2006) 751
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове