Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз на базата на временното приложение на някои разпоредби на Протокол между Европейския съюз , Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за участието на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария във връзка с асоциирането на Конфедерация Швейцария при реализацията, приложението и развитието на Шенгенското споразумение
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen
Дата на документа: 01/12/2006
№ на документ: COM(2006) 752
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове