Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването на Протокол между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн относно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, засягащо критерия и механизма за установяване на отговорността на държавата за разглеждане на молби за убежище в държава-членка, в Швейцария или Лихтенщайн
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of a Protocol between the European Community, Switzerland and Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State, in Switzerland or Liechtenstein
Дата на документа: 04/12/2006
№ на документ: COM(2006) 753
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове