Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването на Протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно включването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, засягащо критерия и механизма за установяване на отговорността на държавата за разглеждане на молби за убежище в държава-членка или в Швейцария
Заглавие на английски: Proposal for COUNCIL DECISION on the signature of a Protocol between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland
Дата на документа: 04/12/2006
№ на документ: COM(2006) 754
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове