Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 1784/2003 относно общата организация на пазара на зърнени култури
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1784/2003 on the common organisation of the market in cereals
Дата на документа: 15/12/2006
№ на документ: COM(2006) 755
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове