Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно пускането на пазара на карамфил (Dianthus caryophyllus L., line 123.2.38) генетично модифициран за цвят, в съответствие с Директива 2001/18/EО на Европейският парламент и Съвет
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a carnation (Dianthus caryophyllus L., line 123.2.38) genetically modified for flower colour
Дата на документа: 04/12/2006
№ на документ: COM(2006) 758
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове