Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на приложение I към Акта за присъединяване на България и Румъния
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Дата на документа: 24/04/2007
№ на документ: COM(2007) 204
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове