Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ изменящ Директива 2004/49/EО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/49/EC on safety on the Communit's railways
Дата на документа: 13/12/2006
№ на документ: COM(2006) 784
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове