Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 881/2004 за създаване на Европейска железопътна агенция
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency
Дата на документа: 13/12/2006
№ на документ: COM(2006) 785
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове