Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно определянето и обозначаването на европейските критични инфраструктурни обекти и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита защита
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE COUNCIL on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 787
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове