Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Европейски избори 2004 - Доклад на Комисията относно участието в избори за Европейския парламент на граждани на ЕС в държавите-членки по местожителство (Директива № 93/109/EО) и относно реда за провеждане на изборите (Решение 76/787/EC, изменено с Решение 2002/772/EC, Eвратом)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - European elections 2004 - Commission report on the participation of European Union citizens in the Member State of residence (Directive 93/109/EC) and on the electoral arrangements (Decision 76/787/EC as amended by Decision 2002/772/EC, Euratom)
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 790
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове