Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 93/109/ЕО от 6 Декември 1993 относно някои условия за използване на правото за гласуване в избори за Европейския парламент и за избиране в Европейския парламент на граждани на ЕС, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 93/109/EC of 6 December 1993 as regards certain detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 791
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове