Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за оправомощаване на Република Словения да ратифицира, в интерес на Европейската общност, Протокола от 12 февруари 2004 г. за изменение на Конвенцията от 29 юли 1960 година за гражданска отговорност в областта на ядрената енергия, сключена в Париж
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Republic of Slovenia to ratify, in the interest of the European Community, the Protocol of 12 February 2004 amending the Paris Convention of 29 July 1960 on Third-Party Liability in the Field of Nuclear Energy
Дата на документа: 13/12/2006
№ на документ: COM(2006) 793
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове