Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно учредяването на тарифни квоти за внос на непреработена захар за доставяне в рафинериите в България и Румъния през стопански години 2006/2007 г., 2007/2008 г. и 2008/2009 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION opening tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar for supply to refineries in the marketing years 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009
Дата на документа: 13/12/2006
№ на документ: COM(2006) 798
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове