Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад на Европейския съюз за установените количества на емисиите (въз основа на член 7(1) на Решение 280/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Assigned Amount Report of the European Union (required under Article 7(1) of Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol)
Дата на документа: 15/12/2006
№ на документ: COM(2006) 799
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове