Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение за партньорство в риболова между Европейската общност и правителството на Дания и местното правителство на Гренландия, от друга
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community on the one hand, and the Government of Denmark and the Home Rule Government of Greenland, on the other
Дата на документа: 14/12/2006
№ на документ: COM(2006) 804
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове