Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО , относно обща позиция на Съвета по отношение на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобряване на моторни превозни средства, на техните ремаркета и на системи, компоненти и технически части, предназначени за тези моторни средства
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council Directive establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 809
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове