Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, съгласно член 251, параграф 2, алинея втора от Договора за създаване на ЕО , относно обща позиция на Съвета по отношение на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на сигурността на гражданската авиация
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation security
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 810
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове