Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА - Основни насоки за политиката в областта на трудовата заетост на държавите-членки на ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION On guidelines for the Employment Policies of the Member States
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 815
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове