Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ПРОЛЕТНИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЕНАТА ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА „Година на постигнати резултати” (Част I) - Изпълнение на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост "След една година" - Оценка на националната обновена програма (Част II) - Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно актуализиране 2007 на общите насоки за икономическата политика на страните членки и на Общността и относно изпълнението на политиката за трудова заетост на страните членки (Част III) - Анекс към Съобщение от Комисията до пролетното заседание на Европейския съвет - Изпълнение на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост "След една година" (АНЕКС)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE SPRING EUROPEAN COUNCIL IMPLEMENTING THE RENEWED LISBON STRATEGY FOR GROWTH AND JOBS "A year of delivery" (PART I) - IMPLEMENTING THE RENEWED LISBON STRATEGY FOR GROWTH AND JOBS "A year of delivery" - Assessment of the National Reform Programmes (PART II) - Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2007 up-date of the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community and on the implementation of Member States' employment policies (PART III) - ANNEX TO THE COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE SPRING EUROPEAN COUNCIL IMPLEMENTING THE RENEWED LISBON STRATEGY FOR GROWTH AND JOBS "A year of delivery" (ANNEX)
Дата на документа: 12/12/2006
№ на документ: COM(2006) 816
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове